GAAV

NEWS

15. 12. 2010 Ústí nad Labem - Worskhop

7. 11. 2010 Poznaň Poland (PDF)

26. 10. 2010 Leipzig Germany(PDF)

27.1.-30.1. 2010 Project meeting

4.12. 2009 Workshop "ČESKÉ POHRANIČÍ PO SCHENGENU" - Charles University in Prague, Faculty of Science, Section of Geography (Korčákova posluchárna)

Program in PDF.

Lectures (in Czech):

Jiří Horáček, Ministerstvo pro místní rozvoj Praha
České pohraničí v evropském kontextu: institucionální pohled
Antonín Vaishar, Ústav geoniky AV ČR, Brno
Orlicko – region na hranici
František Zich, Vysoká škola finanční a správní Praha/Most
Ovlivňují zahraniční sousedé místní společenství českého pohraničí?
Pavel Ptáček, Taťána Mintálová, Miloš Fňukal, Univerzita Palackého v Olomouci
Vliv přistoupení Česka a Polska do Schengenského prostoru na rozvoj kontaktů v příhraničním území: případová studie z Jesenicka a přilehlé části Polska.
Milan Jeřábek, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. / Jaroslav Dokoupil, Západočeská univerzita v Plzni / Tomáš Havlíček, Univerzita Karlova v Praze
České pohraničí po Schengenu – představení projektu
Pavel Raška, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Přehled relevantní literatury (zdroje, zaměření, využití)
Tomáš Oršulák, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Tematické mapy jako prostředek geografického výzkumu českého pohraničí (metodika, problémy, výstupy)
Jiří Anděl, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. / Alena Matušková, Západočeská univerzita v Plzni / Ivan Bičík, Univerzita Karlova v Praze
Příklad geografické analýzy českého pohraničí na modelových územích

21. september 2009 (Vídeň, Rakousko)
Milan Jeřábek
Sozioökonomische Grundlagen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

6 - 8 July 2009 - FSPU, UiTM SHAH ALAM, Malaysia
Tomáš Havlíček

Trends of depolarization and de-marginalization of space: an example of Euroregion Silva Nortica

8th April, 2009  (Odesa, Department of Economic and Social Geography, University of I.I. Mechnikov )
Jiří Preis
Some geographical issues in transitional economy: a case study of the Czech Republic

Poster: