GAAV

AKTUALITY

20. 10. – 22. 10. 2011 Mezinárodní konference: MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÉ POHRANIČÍ PO SCHENGENU VE (STŘEDO)EVROPSKÉM KONTEXTU (Jindřichův Hradec, Hotel Concertino Zlatá Husa )

 

15. 12. 2010 Ústí nad Labem - Seminář pro praxi

7. 11. 2010 Poznaň Polsko (PDF)

26. 10. 2010 Leipzig (PDF)

27.1.-30.1. 2010 Seminář k projektu / Šumava

4.12. 2009 Workshop "ČESKÉ POHRANIČÍ PO SCHENGENU" - Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, CZ 128 43 Praha 2 (Korčákova posluchárna)

Program in PDF.

Přednášky:

Jiří Horáček, Ministerstvo pro místní rozvoj Praha
České pohraničí v evropském kontextu: institucionální pohled
Antonín Vaishar, Ústav geoniky AV ČR, Brno
Orlicko – region na hranici
František Zich, Vysoká škola finanční a správní Praha/Most
Ovlivňují zahraniční sousedé místní společenství českého pohraničí?
Pavel Ptáček, Taťána Mintálová, Miloš Fňukal, Univerzita Palackého v Olomouci
Vliv přistoupení Česka a Polska do Schengenského prostoru na rozvoj kontaktů v příhraničním území: případová studie z Jesenicka a přilehlé části Polska.
Milan Jeřábek, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. / Jaroslav Dokoupil, Západočeská univerzita v Plzni / Tomáš Havlíček, Univerzita Karlova v Praze
České pohraničí po Schengenu – představení projektu
Pavel Raška, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Přehled relevantní literatury (zdroje, zaměření, využití)
Tomáš Oršulák, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Tematické mapy jako prostředek geografického výzkumu českého pohraničí (metodika, problémy, výstupy)
Jiří Anděl, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. / Alena Matušková, Západočeská univerzita v Plzni / Ivan Bičík, Univerzita Karlova v Praze
Příklad geografické analýzy českého pohraničí na modelových územích

21. září 2009 (Vídeň, Rakousko)
Milan Jeřábek
Sozioökonomische Grundlagen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

6 - 8. července 2009 - FSPU, UiTM SHAH ALAM, Malaysia
Tomáš Havlíček

Trends of depolarization and de-marginalization of space: an example of Euroregion Silva Nortica

8. dubna 2009 (Oděsa, Rusko)
Jiří Preis
Some geographical issues in transitional economy: a case study of the Czech Republic

Poster: