GAAV

KONTAKT

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta

Katedra geografie

České mládeže 8, CZ 400 96 Ústí n. L.

http://www.euborderland.cz

email: milan.jerabek@ujep.cz