GAAV

VÝZKUMNÝ KOLEKTIV

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie

České mládeže 8, CZ 400 96 Ústí n. L.

Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta,
Katedra geografie
Sedláčkova 36, CZ 306 14 Plzeň

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta,
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, CZ 128 43 Praha 2