GAAV

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
ČESKÉ POHRANIČÍ PO SCHENGENU VE (STŘEDO)EVROPSKÉM KONTEXTU

v rámci projektu GA AV ČR č. IAA311230901
České pohraničí po Schengenu – území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?
a s podporou České geografické společnosti

MÍSTO KONÁNÍ: Jindřichův Hradec, Hotel Concertino Zlatá Husa (http://www.concertino.cz/)
TERMÍN: 20. 10. – 22. 10. 2011
JAZYK: čeština, němčina (simultánní tlumočení)